Youtube se paise kamana

Q: Kya youtube se paise kamana haram hai ya halal?

A: Youtube ki karobaar ki tafseel hame maloom nahi. Hame to ye maloom he ke us par ghalat qism ka program hota, logo ki tasweere hoti he aurat mard sab ki tasweer dekhte he. Jab tak tafseel hame maloom nahi us waqt tak kuch nahi keh sakte.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)