Nabi (sallallahu alaihi wasallam) ko konse rang libaas pasand tha?

Q: Konse colour ka libas pasand tha Muhammad sallallahu Ta'ala alaihi wa sallam ko?

A: Sufed rang ka libaas.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)